teamcoördinator cultuur en evenementen Liers Cultuurcentrum

reageer tot en met

Als teamcoördinator Cultuur & Evenementen sta je in de eerste plaats in voor een vlotte aansturing van je medewerkers. Naast de werking van het Liers Cultuurcentrum ben je verantwoordelijk voor het cultuur- en evenementenbeleid van de Stad Lier. Elke dag opnieuw staan er immers boeiende activiteiten op het programma die je medewerkers samen met jou in goede banen leiden. Je werkt beleidsvoorstellen uit en zet de financiële middelen efficiënt in. Je maakt hiervoor budgetvoorstellen, volgt de kredieten op en stuurt bij waar nodig. Je bent eveneens verantwoordelijk voor de budgettering en de opvolging van het Extern Verzelfstandigd Agentschap Prolier.

wie zijn we?

Bij stad en OCMW Lier werken meer dan 600 medewerkers elke dag aan een bruisende, mooie en sociale stad. Samen zorgen we ervoor dat het in Lier goed leven, wonen en werken is. We hechten veel belang aan kwaliteitsvolle dienstverlening.

Een job bij #teamstadlier betekent een goede werk-privébalans, veel afwisseling en maatschappelijke impact. Maar met plezier op kop, want we genieten ook graag van ontspannende activiteiten met collega’s. Dankzij de centrale ligging bereik je Lier vlot met fiets, bus, trein en zelfs kano.

Wil jij ook iets betekenen voor de Lierenaars? Wij zijn benieuwd naar jouw talenten en competenties. Bij stad en OCMW Lier maken we geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, origine, seksuele geaardheid of geloof.

Kijk voor meer info op www.lier.be.

werkplek

Liers Cultuurcentrum

Aarschotsesteenweg 3

2500 Lier

functie

Jouw plaats in onze organisatie

Departement: Uit in Lier

Team: Cultuur en evenementen

Je rapporteert aan: Departementshoofd Uit in Lier

de job in het kort

Een vlotte en heldere communicatie is onontbeerlijk. Zowel met je medewerkers, als met de andere teamcoördinatoren van het departement Uit in Lier en andere collega’s van stad en OCMW Lier, maar ook met klanten / bezoekers en andere belanghebbenden overleg je op een constructieve manier.

Verder hecht je veel belang aan het coachen en ondersteunen van je medewerkers om de visie van het team verder uit te bouwen en om te zetten in concrete projecten. Je waakt hierbij over het correct toepassen van procedures en doet regelmatig verbetervoorstellen. Inzicht in het beleid van de ganse organisatie is dan ook belangrijk. 

Je hebt voldoende aandacht voor al je medewerkers, van de technische ploeg en de administratie tot de consulenten en coördinatoren die je ondersteunen. Daarvoor heb je een hoge dosis enthousiasme, een positieve ingesteldheid en ben je flexibel. In crisissituaties kan je snel schakelen en weet je waar de prioriteiten liggen.

Regelmatig avond- en weekendwerk schrikt je niet af.

takenpakket

Resultaatsgebied 1

Uitstippelen, opvolgen, evalueren en bijsturen van het beleid rond cultuur en evenementen

 • Beleidsvoorstellen uitwerken in functie van een goede en vernieuwende werking rond podiumkunsten, cultuur en evenementen
 • Het externe netwerk van de stad verzorgen in functie van de toegewezen producten
 • Bewaken van de correcte toepassing van reglementen, procedures en normen bv. huisstijl
 • Verantwoordelijk voor de ondersteuning van de adviesraad Cultuurforum
 • Verantwoordelijk voor een goede, haalbare planning voor de activiteiten van het team

Resultaatsgebied 2

Coördineren van de te bereiken doelstellingen en zorgen voor een goede afstemming binnen het team en binnen de organisatie

 • Opvolgen van de werkzaamheden binnen het team en ervoor zorgen dat de werkprocessen en resultaten beantwoorden aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen, richtlijnen en procedures
 • Dagelijks plannen, organiseren en coördineren en hierover op regelmatige basis rapporteren aan het departementshoofd Uit in Lier
 • Coördineren en aansturen van de programmatie van het Liers Cultuurcentrum en van de stedelijke evenementen en de evenementen door derden
 • Coördineren en aansturen van de ondersteuning van de cultuurverenigingen

Resultaatsgebied 3

Leiding geven

 • Zorgen voor de opvang en inwerken van nieuwe medewerkers
 • Voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken
 • Houden van regelmatig werkoverleg met de medewerkers van het team
 • Begeleiden en coachen van medewerkers
 • Toewijzen van taken rekening houdend met de competenties en ontwikkelingsnoden van de medewerkers
 • Openstaan voor de individuele problemen van de medewerkers
 • Bemiddelen bij conflicten tussen medewerkers
 • Aansturen van het personeel op een integere en motiverende manier

Resultaatsgebied 4

Adviseren en ondersteunen van de organisatie

 • Actieve deelname aan het departementaal overleg Uit in Lier (teamcoördinatoren o.l.v. het departementshoofd)
 • Goede samenwerking met andere teams en departementen van Stad en OCMW
 • Kritisch evalueren van eigen realisaties in functie van toekomstige verbeteringen
 • Doen van verbeteringsvoorstellen
 • Uittekenen en optimaliseren van processen
 • Uitvoeren van dossiers volgens afgesproken procedures
  • Deelnemen aan werkgroepen en overlegmomenten
  • Organiseren van transparantie en toegankelijkheid van beschikbare gegevens
  • Instaan voor een optimale en regelmatige informatiedoorstroming naar het departementshoofd Uit in Lier
  • Medeverantwoordelijkheid dragen voor de organisatie, de coördinatie, de planning en de voortgang van de werkzaamheden en de resultaten van het departement Uit in Lier
  • Complexe dossiers en informatie bespreken alvorens een definitief advies te formuleren
  • Adviseren in functie van het budgetbeheer binnen het departement Uit in Lier

Resultaatsgebied 5

Beheren van de middelen

 • Efficiënt inzetten van mensen en financiële middelen
 • Opmaken en adviseren van budgetvoorstellen in het kader van de benodigde kredieten, bijsturing en opvolging hiervan
 • Verantwoordelijk voor de budgettering en budgettaire opvolging van het Extern Verzelfstandigd Agentschap / vzw Prolier (inclusief rapportering)

competenties

Welke competenties verwachten we van jou?

Algemene eigenschappen:

 • Collegialiteit en samenwerking
 • Flexibiliteit
 • Kwaliteit en nauwgezetheid
 • Klantgerichtheid
 • Organisatiebetrokkenheid
 • Integriteit

Specifieke competenties voor de job:

 • Empathie
 • Overtuigingskracht
 • Delegeren
 • Leidinggeven
 • Coaching
 • Analytisch denken
 • Resultaatsgerichtheid
 • Mondelinge communicatie

Voorwaarden

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma
 • Je begrijpt, spreekt en schrijft goed Nederlands
 • Je hebt een blanco strafregister

Wat mag je verwachten?

Voltijds contract van onbepaalde duur.

Weddeschaal A1a-A2a:

 • Basiswedde in trap 0: 3.641,49 euro bruto/maand
 • Basiswedde in de 10de weddetrap: 4.508,10 euro bruto/maand

Alle werkervaring, zowel bij de overheid als in de privésector, wordt integraal meegerekend voor de bepaling van de anciënniteit.

Extra voordelen:

 • Maaltijdcheques van 8 euro
 • Volledige terugbetaling openbaar vervoer
 • Fietsvergoeding van 0,27 euro per km
 • 35 dagen vakantie (indien je voltijds werkt)
 • 14 wettelijke feestdagen
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Gratis tandzorgverzekering
 • Interessant aanvullend pensioen
 • Sociale premie voor geboorte, huwelijk, …
 • Glijdende werkuren
 • Mogelijkheid tot thuiswerk na een inwerkperiode
 • Smartphone en abonnement
 • Professionele laptop
 • Levenslang leren dankzij extra opleidingen
 • Personeelskorting bij bepaalde diensten (o.a. kinderopvang Kadee, …)
 • Gratis sportfaciliteiten
 • Personeelsactiviteiten (jaarlijks personeelsfeest, nieuwjaarsreceptie, teambuilding, afterwork, eetfestijnen, …)

Selectieprocedure

De selectie start met een online voorstellingsmoment op 28 of 29 september 2023. Tijdens het voorstellingsmoment stel je jezelf en je CV kort voor aan de hand van enkele specifieke richtlijnen. Er is nog geen interactie.

Wanneer je wordt weerhouden, ontvang je via e-mail een case of opdracht die je thuis voorbereidt in de aanloop naar een selectiegesprek met de jury, dat plaatsvindt op 18 oktober 2023. Tijdens het gesprek bespreken we de uitwerking van je opdracht, maar ook je motivatie, kennis, competenties en interesse voor de job.

Indien je slaagt voor de thuisopdracht en het selectiegesprek nodigen we je uit voor een assessment. Het assessment bestaat uit verschillende psychotechnische oefeningen om je coördinerende en leidinggevende vaardigheden in kaart te brengen. Het resultaat van het assessment is ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’, dat resultaat is bindend. 

Wanneer slaag je?

 • Om geslaagd te zijn moet je weerhouden worden na het voorstellingsmoment, 50% van de punten behalen op de thuisopdracht, 50% op het selectiegesprek en 60% op het geheel van deze twee delen.
 • Bovendien moet je in het assessment geschikt bevonden worden voor de functie.
 • De geslaagde kandidaten worden gerangschikt naar resultaat. Wie eerst gerangschikt is en slaagde voor de thuisopdracht en het selectiegesprek, wordt aangesteld. De overige kandidaten komen voor twee jaar terecht in een werfreserve en kunnen later eventueel nog gecontacteerd worden.

hoe solliciteren?

Sta je te popelen om ons team te versterken? Solliciteer uiterlijk op 19 september 2023 via het online formulier op www.lier.be. Vergeet niet je CV, sollicitatiebrief en een kopie van je diploma op te laden.

Voor meer informatie kan je terecht bij Ute Engelen, departement personeel, via tel. 03 491 68 00 of via jobs@lier.be.