team manager Citylab bij GC De Pianofabriek (Schaarbeek)

reageer tot en met

Citylab (één van de vier deelwerkingen van Pianofabriek) is een artistieke incubator voor nieuwstedelijke narratieven die vanuit een intersectioneel perspectief Brussels autodidact talent ondersteunt in het ontwikkelen en verbeelden van hun visie op de stad.

Citylab heeft een drieledige werking  

1. Denktank & expertisecentrum 

betreft intersectionaliteit, vanuit participatieve ‘bottom up’ werking gericht op cultureel en creatief ondernemerschap 

=> ontwikkeling consulting, workshops, tools & publicaties

2. Artistieke incubator 

d.m.v. artistieke, zakelijke en financiële, en sociale omkadering 

=> trajectbegeleiding op maat van artistieke praktijken, en ondersteuning in ontwikkeling van skills voor autonoom (cultureel en creatief) ondernemerschap  

3. Presentatie platform  

via Filmfestival SYSTEM_D en andere festivals/toonmomenten waar artistieke praktijken zichtbaar worden en de formele en informele sector vernetwerken 

Team Manager Citylab (x, v, m, +) 

Citylab is op zoek naar een integere en inspirerende team manager die het overzicht, het welzijn, de continuïteit en de toekomst van Citylab team waarborgt. De team manager is zowel institutioneel vertegenwoordiger van Citylab als schakelfiguur tussen het team, interne en externe stakeholders en bestuursorganen. De team manager is medeverantwoordelijk voor de zakelijke coördinatie en staat deze ten dienste van de Citylab-werking in de zoektocht naar middelen om de projecten van Citylab te realiseren.  

Functiebeschrijving >> Takenpakket voor deze functie 

1. Citylab team management 

 • Ontwikkelen en beheren van de visie, missie en strategie van Citylab  
 • Ontwikkelen en beheren van de methodologie en planning van Citylab  
 • Organiseren en begeleiden van het teamoverleg  
 • Waarborgen van het professioneel welzijn met een innoverende visie op personeelsbeleid 

2. Vertegenwoordiging Citylab 

 • Vertegenwoordigen op interne (coördinatorenoverleg, RvB, AV) en externe overlegstructuren 
 • Vertegenwoordigen en verantwoorden naar beleid, subsidiënten en stakeholders 
 • Versterken en uitbreiden van netwerk van Citylab binnen bestaande en nieuwe samenwerkingsstructuren 
 • Ondersteunen en behouden van omgevingsgerichte houding binnen Citylab, Pianofabriek en VGC 

3. Ondersteuning Citylab werking 

 • Zakelijke coördinatie, beheer begroting en budgetten van Citylab in samenwerking met het team 
 • Ondersteunen zoektocht naar financiële en productionele middelen (vertaling en redactie dossiers, onderhoud contact residentieplekken, etc.) 
 • Ondersteunen van organisatie bij events en festivals georganiseerd door Citylab 

Competenties 

 • uitstekende 2-talige (FR, NL) mondelinge en schriftelijke vaardigheid, andere talen zijn een troef 
 • minstens 3 jaar aantoonbare ervaring in team- of projectmanagement 
 • goede communicatieve en motiverende skills 
 • goed in teamverband en in zeer diverse netwerken kunnen werken 
 • goede luisteraar met analytische geest 
 • intersectionele en dekoloniale kennis en voeling met transculturele narratieven  
 • constructief kritische houding die (referentie)kaders en aannames in vraag stelt 
 • aantoonbare interesse voor de artistieke & culturele sector en nieuwstedelijke kunst 
 • kennis van productionele artistieke processen 
 • goede strategische vaardigheden en hands-on houding 
 • ervaring met zakelijk en institutioneel beleid  
 • ervaring en voeling met informele (kunst)netwerken 
 • een zeer flexibele ingesteldheid en bereid tot avond- en weekendwerk 

Wij bieden / Aanwerving 

Een zinvolle en dynamische job in dé incubator van BXL voor autodidacte kunst en artivisme die nieuwe vibes en opkomende talenten doet groeien als geen ander. 

Voltijds contract (⅘ is bespreekbaar) van bepaalde duur (1 jaar), met mogelijkheid tot verlenging 

Verloning volgens PC329.01 

Maaltijdcheques, vergoeding woon-werkverkeer, telefoonabonnement 

Ruimte voor eigen initiatief en een flexibele uurregeling 

Graag je kandidatuur voor 14/08/2020 via mail naar ilse.joliet@pianofabriek.be 

CV + Brief met antwoord op 3 vragen 

 1. Wat motiveert je om team manager van Citylab te worden en wat maakt jou de kandidaat bij uitstek?  
 2. Hoe zou jij een intersectionele methodologie, zoals die van Citylab, vertalen naar een institutionele beleidscontext? 
 3. Hoe vertaal je een intersectionele visie naar het team management van Citylab? 

 

Voor vragen over de functie kan je terecht bij Angela Tillieu Olodo: 0486 899 658