schoolondersteuners secundair onderwijs

reageer tot en met

Vzw ‘de Rand’ ondersteunt in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand. Vzw ‘de Rand’ voert die opdracht via 5 pijlers uit, waaronder taalpromotie. Daarin ligt de nadruk op Nederlands leren, oefenen en gebruiken.

Vzw ‘de Rand’ zet in op sociale innovatie in sport, jeugdwerk, onderwijs ... in de Vlaamse Rand. Het taalpromotieteam operationaliseert en ondersteunt o.a. inhoudelijke trajecten rond de kracht van vrijetijdsparticipatie en onderwijs. Als schoolondersteuner maak je deel uit van het taalpromotieteam en neem je een rol op in de opdracht om secundaire scholen in de Vlaamse Rand en Halle te ondersteunen op het vlak van taalbeleid, ouderbeleid en Nederlands buiten de schooluren.

dankzij jou…

 • is de taalontwikkeling van leerlingen het einddoel in de professionaliseringsprocessen van leerkrachten die je begeleidt i.f.v. de verhoging van slaagkansen en het welbevinden van leerlingen;
 • krijgen schoolteams die je begeleidt een coach die bestaande en nieuwe initiatieven die inzetten op taalbeleid op elkaar afstemt en met elkaar verbindt;
 • krijgen schoolteams ondersteuning bij de opmaak van een taalbeleids- en actieplan (visie ontwikkelen, doelgroep en focus bepalen…), de implementatie van taalontwikkelend lesgeven (taalgericht vakonderwijs) ondersteuning van taalcoaches, vakgroepen;
 • krijgen schoolteams ondersteuning op maat op het vlak van omgaan met Nederlands en andere talen én het bieden van kwalitatieve leer-en oefenkansen Nederlands;
 • krijgen schoolteams ondersteuning om te komen tot een sterkere ouderbetrokkenheid;
 • zijn er samenwerkingen tussen partners die schoolteams in secundair onderwijs;
 • zijn er partners die inzetten op een buitenschools aanbod voor tieners en krijgen ze ondersteuning op het vlak van kwalitatieve oefenkansen Nederlands;
 • worden goede praktijken ingezet over school- en gemeentegrenzen heen;
 • krijgen schoolteams ondersteuning in de uitbouw van een breed (sociaal en lerend) netwerk   

wie ben jij?

 • Je hebt voeling met diversiteit en aandacht voor anderstalige en maatschappelijk kwetsbare leerlingen en hun ouders.
 • Je hebt ervaring in de brede onderwijssector.
 • Je hebt ervaring in het werken aan en uitvoeren van een taalbeleid.
 • Je wil je inhoudelijke kennis op het vlak van taalbeleid inzetten, vergroten en verdiepen.
 • Je bent enthousiast om nieuwe opdrachten mee uit te bouwen.
 • Je stelt je naar een schoolteam, deelteam en individuele leraren op als coach en kan processen opzetten en begeleiden.
 • Je kan goed plannen, organiseren en projectmatig werken.
 • Je kan diplomatisch optreden met aandacht voor vertrouwelijkheid.
 • Je werkt graag zelfstandig, maar je bent ook een teamspeler.
 • Je kan netwerken, onderhandelen, enthousiasmeren en omgaan en weerstand.
 • Je hebt een analytisch en synthetisch vermogen.
 • Je kan overleg organiseren tussen verschillende partners.
 • Je bent gedreven om bij te leren.

wat kan je verwachten?

 • Een boeiende en afwisselende job in een gedreven team.
 • Een voltijds bediendecontract van onbepaalde duur.
 • Het loonbarema volgens het PC 329 L1 (relevante anciënniteit komt in aanmerking)
 • Een aantrekkelijk pakket van extralegale voordelen:
  • Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer of fietsvergoeding 0.25 €/km
  • Maximale fiets- en autovergoeding voor verplaatsingen in opdracht
  • Aantrekkelijke vakantieregeling (10 extra vakantiedagen) 
  • Groepsverzekering (aanvullend pensioen via de werkgever)
  • Hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je ook voordelig laten aansluiten.
 • Een uitgewerkt thuiswerkbeleid
 • Gerichte aanvangsbegeleiding, opleiding en permanente coaching.
 • Startdatum: 22 augustus 2022

meer weten?

Lees op www.derand.be de nota met meer informatie over de opdracht ondersteuning secundair onderwijs of stuur een e-mail naar secundaironderwijs@derand.be.

ben je geïnteresseerd?

Solliciteren kan tot en met zondag 3 juli 2022. Stuur een e-mail met je Curriculum Vitae en motivatie t.a.v. Sabrina Dal Zotto, HR-Coördinator, naar vacature@derand.be. Gesprekken en proeven zijn voorzien op woensdagnamiddag 13 juli 2022.