projectcoördinator Lokaal Bondgenotennetwerk GC Everna (Evere)

reageer tot en met

De Vlaamse overheid wil aan de hand van ‘lokale bondgenotennetwerken’ de komende jaren sterk inzetten op de strijd tegen kinderarmoede. Deze netwerken zijn gedreven samenwerkingsverbanden tussen lokale organisaties en of overheden die zich collectief als bondgenoten inzetten in de strijd tegen kinderarmoede en daarbij structurele oplossingen nastreven.

Evere kent de laatste jaren een enorme stijging van het aantal gezinnen dat leeft in een kwetsbare situatie. Daarom start Evere met een lokaal bondgenotennetwerk. Gemeenschapscentrum Everna zoekt hiervoor een “Projectcoördinator Lokaal Bondgenotennetwerk”.

concrete taken

 • Je analyseert de lokale noden, problemen, kansen en mogelijkheden. Je verwerft de nodige kennis over en inzicht in de gemeente Evere en haar inwoners.
 • Je bouwt een nieuw netwerk uit in Evere door de bestaande partners en organisaties (sector overschrijdend) samen te brengen met het oog op een vroegtijdige integrale aanpak van kansarmoede. 
 • Je brengt nieuwe kennis binnen in het netwerk door expertise van bovenlokale organisatie en netwerken uit te nodigen en hiermee concreet aan de slag te gaan binnen het eigen netwerk.
 • Je stelt een stuurgroep samen die mee de inhoudelijke richting van het armoedenetwerk bepaalt.
 • Je slaat de brug naar het Franstalige sociale netwerk van Evere en integreert het in ons project.
 • Je begeleidt partners in het organiseren van vorming voor medewerkers zodat zij armoede snel kunnen detecteren en er op de juiste manier mee kunnen omgaan.
 • Je voorziet samen met de partners een krachtig ondersteunend aanbod dat aansluit bij de behoeften van kwetsbare gezinnen, dat inclusief, laagdrempelig, rijk, divers en kwalitatief is, en dat op langere termijn de gezinnen in een kwetsbare situatie versterkt en activeert in de maatschappij.
 • Je werkt zoveel mogelijk drempels weg zodat de toegankelijkheid naar alle partners in de verschillende sectoren (onderwijs, huisvesting, vrijetijdsbeleving, …) voor de meest kwetsbare gezinnen verhoogt.
 • Je verkleint de kloof tussen kinderen in armoede en de verschillende vertegenwoordigde sectoren binnen dit project.
 • Je bouwt een warme gemeenschap rond de kinderen en hun families zodat ze uit hun isolement geraken en een steunnetwerk kunnen opbouwen. 
 • Je hebt zowel een coördinerende als een ondersteunende rol binnen het lokale netwerk.
 • Je houdt het overzicht en je bent een centraal aanspreekpunt voor het netwerk, je bewaakt de taken en de werking van het netwerk, je neemt ook een aantal praktisch-organisatorische taken op.

gewenst profiel

 • Je hebt een groot hart voor mensen en je hebt affiniteit met de leefwereld van mensen in armoede, de werking van verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen en de bredere sociale sector.
 • Je bent een geboren netwerker.
 • Je staat sterk in je schoenen en je bent kritisch.
 • Je beschikt over een enthousiasmerende en ondernemende basishouding.
 • Je beschikt over het nodige organisatietalent en je weet prioriteiten te stellen.
 • Je neemt initiatief, je werkt efficiënt en je bent stressbestendig.
 • Je kan praktisch handelen en beleidsmatig denken combineren.
 • Je kan zelfstandig werken, maar je werkt ook graag samen met anderen en met verschillende doelgroepen.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk).
 • Je beschikt minimaal over een Bachelor diploma (bij voorkeur in een sociale, maatschappelijke of agogische richting)  en/ of 5 jaar relevante werkervaring in projectcoördinatie, netwerkvorming binnen een sociale context.
 • Je bent flexibel en bereid tot sporadisch avond-en weekendwerk. 
 • Je bent Nederlandstalig, je beheerst het Frans functioneel, andere talen zijn een pluspunt.

wij bieden: 

 • Een contract van bepaalde duur (80% van 38-uren werkweek) voor een project van 3 jaar
 • een gevarieerde job, zinvol en met een grote maatschappelijke relevantie
 • Volledige ondersteuning vanuit de reeds bestaande Everse netwerken 
 • een dynamische en inspirerende werkcontext waar je verantwoordelijkheid en vertrouwen krijgt
 • Een standplaats en bureau in het Gemeenschapscentrum Everna (Sint-Vincentiusstraat 30, 1140 Evere)
 • een loon conform de socioculturele sector (paritair comité 329.01 -  loonbarema B1b)
 • Extra voordelen; Maaltijdcheques, terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding, gsm-abonnement, gunstige verlofregeling (28 dagen), hospitalisatieverzekering
 • een flexibele werkcultuur met glijdende werktijden
 • bij voorkeur onmiddellijke indiensttreding (bespreekbaar)

hoe solliciteren?

Solliciteer door ten laatste op 21/04/2024 een motivatiebrief + CV te sturen naar marie.sooghen@vgc.be.

De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 22 april.