programmator woord bij KAAP in Brugge en Oostende

reageer tot en met

KAAP is een jong Vlaams kunstencentrum in Brugge en Oostende dat via duurzame kunsttrajecten inzet op twee steden. Met een vernieuwde, gelaagde artistieke werking en een programma dat bestaat uit woord, beeld, podium en muziek wil KAAP bruggen slaan, verwonderen, inspireren en samenbrengen.

over deze job

De programmator Woord heeft een juniorprofiel en werkt in het bijzonder samen met de programmator podium. Hij/zij rapporteert aan de directie en werkt in nauw overleg met de andere programmatoren, met het productieteam, de communicatieverantwoordelijke en de verantwoordelijke publiekswerking.

Concreet zoeken we iemand om:

  • Samen met het artistiek team en de directie een toekomstvisie te ontwikkelen rond woord, debat en literatuur en die te verbinden met de werking van een multidisciplinair kunstencentrum tot een coherent artistiek verhaal.
  • Binnen KAAP een literair platform uit te werken waarop andere organisaties zich kunnen enten, en dat in nauw overleg met het artistiek team en in het bijzonder met de verantwoordelijke publiekswerking.
  • Een literair presentatieprogramma te maken in Oostende en Brugge, in samenwerking met een artistiek team dat vanuit verschillende disciplines en expertises is samengesteld en in samenwerking met externe partners en stakeholders.
  • Samen met de verantwoordelijke podium en het hele team te werken aan een innovatief productieprogramma dat zichtbaar wordt in de jaarwerking, maar ook in festivals als AMOK, Dansand! en nieuw te ontwikkelen festivals.
  • Mee te zoeken naar partners om coproducties, co-presentaties en samenwerkingen op poten te zetten. Het betreft hier zowel artistieke partners, institutionele partners als socio-culturele partners.
  • De visie literatuur ook qua realisatie en de communicatie mee te ondersteunen.
  • Inhoudelijke teksten te schrijven.
  • Budgetten voor festival en jaarwerking woord te beheren (inclusief opvolgen auteursrechten en bedrijfsvoorheffing ism de zakelijk verantwoordelijke).

meer info

Functiebeschrijving