hoofdtechnieker Leietheater Deinze

reageer tot en met

Als hoofdtechnieker ben je verantwoordelijk voor de technische en productionele planning, realisatie en opvolging van alle activiteiten van en in het Leietheater. Je bent de coördinator van het beheer en onderhoud van de infrastructuur en de technische uitrustingen.

voltijds - contract onbepaalde duur - schaal B1-B3 - wervingsreserve drie jaar

voorwaarden

 • je bent in het bezit van een bachelordiploma of je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs en je slaagt voor een capaciteitsproef voorafgaand aan de selectieproeven 
 • je slaagt voor de selectieproeven  
 • je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.  Dit moet blijken uit een recent uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd wordt nadat de kandidaat slaagde voor de selectieproeven.  Als hierop ongunstige vermeldingen voorkomen mag je dit schriftelijk toelichten. 
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten 
 • je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk  

ons aanbod

 • een boeiende job in een aangename en dynamische werksfeer 
 • een interessante verlofregeling (33 vakantiedagen aangevuld met 14 feestdagen voor een voltijdse tewerkstelling) 
 • extralegale voordelen: 
 • maaltijdcheques met een zichtwaarde van 8 euro per gewerkte dag 
 • ecocheques t.w.v. 250 euro (op jaarbasis voor een voltijdse tewerkstelling) 
 • een gratis hospitalisatieverzekering 
 • een fietsvergoeding 
 • gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer) 
 • tweede pensioenpijler (4% van het brutojaarloon) 
 • aangepaste vorming en opleiding 
 • aandacht voor work-life balance 
 • nuttige relevante ervaring uit privé-sector of als zelfstandige en ervaring uit de openbare sector wordt onbeperkt in rekening gebracht 
 • het minimum brutomaandloon (geïndexeerd) voor een voltijdse tewerkstelling bedraagt 2.771,17 euro. Een persoonlijke loonsimulatie kan je bekomen bij de dienst HRM.

selectieproeven

De selectie gebeurt aan de hand van een praktisch gedeelte en een mondelinge proef.

solliciteren

Gebeurt aan de hand van het inschrijvingsformulier dat je samen met de gevraagde documenten (zie inschrijvingsformulier) bezorgt 

 • via mail:  jobs@deinze.be 
 • per post: het college van burgemeester en schepenen, Brielstraat 2, 9800 Deinze 
 • tegen ontvangstbewijs op dienst HRM, DC Leiespiegel – 4e verdieping 

uiterlijk tegen vrijdag 16 december 2022. 

De beoordeling van de kandidaturen gebeurt op basis van een screening van de CV’s en gaat iedere selectietechniek vooraf. Onvolledige kandidaturen worden niet weerhouden.  

Je gegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden in de databestanden van de stad Deinze, rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen en de archiefwet.   

Stad Deinze verwerkt je gegevens conform de Europese privacywetgeving (AVG/GDPR).  Meer informatie is terug te vinden in onze privacyverklaring op www.deinze.be/privacy