hoofdtechnicus CC Jan Tervaert (Hamme)

reageer tot en met

Als hoofdtechnicus zorg je voor de organisatie, supervisie en uitvoering van de technische en de veiligheidsaspecten bij de werking van het gemeenschapscentrum. Je hebt beslissingsbevoegdheid, binnen de interne afspraken met teamverantwoordelijke cultuur en roerend erfgoed, op vlak van de algemene organisatie van de controle, onderhoud en veiligheid van technische taken. Als hoofdtechnicus stel je de werkplanning van technische ploeg op en draai je mee in de ploeg.

wat verwachten wij van jou?

 • Je beschikt minstens over een diploma hoger secundair onderwijs bij voorkeur met technische affiniteit.
 • Je hebt minstens vijf jaar relevante beroepservaring.
 • Je beschikt over een medisch attest waaruit o.a. de geschiktheid blijkt voor belastend- en hoogtewerk en de afwezigheid van kleurenblindheid.
 • Je beschikt over een BA4-attest elektriciteit - of een ander bewijs van voldoende kennis/ervaring in werken met elektriciteit. Dit is een minimum vereiste.
 • Indien nog niet behaald, is het noodzakelijk om tijdens de proefperiode eveneens het BA5-attest elektriciteit, het BA5-attest schakelen in de hoogspanningscabine en attest werken met een hoogtewerker te behalen.
 • Avond- en weekendwerk schrikken jou niet af.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.
 • Je geniet politieke en burgerlijke rechten.
 • Je hebt geen vermeldingen op het strafregister die strijdig zijn met de eisen van de functie.
 • Je slaagt in een aanwervingsprocedure.

wat mag je van ons verwachten?

 • Statutaire benoeming mits een proeftijd van 9 maanden.
 • Interessante verloning.
 • Over te nemen anciënniteit (indien relevant).
 • Maaltijdcheques ter waarde van € 8,00.
 • Fietsvergoeding ter waarde van € 0,24 per km.
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Aantrekkelijke vakantieregeling.

solliciteren

Solliciteren kan via www.jobsolutions.be/register/14381-25 of via vacatures@hamme.be en dit
uiterlijk 15 februari 2023. Later ingekomen kandidaturen worden niet aanvaard. Jouw sollicitatie is pas volledig als je ons onderstaande documenten in PDF-formaat bezorgt:

 • Een motivatiebrief.
 • Een CV.
 • Een kopie van jouw diploma.
 • Een uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 3 maanden op 15 februari 2023.

Ontbrekende documenten moeten ten laatste op het moment van de selectieproef worden
voorgelegd. Een volledige functiebeschrijving vind je op www.hamme.be/vacatures.


praktisch verloop

Schriftelijke proef: 15 maart 2023 in de namiddag.
Mondelinge proef: eind maart 2023
Info en contact - Team personeel
tel. 052 47 55 28 | vacatures@hamme.be