gemeenschapsvormend programmator Cultuurhuis Casino (Houthalen-Helchteren)

reageer tot en met

Het gemeentebestuur is op zoek naar een dynamische medewerker voor een job vol uitdagingen!

niveau Bv - voltijds - contractueel

wat zijn de taken en verantwoordelijkheden voor deze functie?

Casino wil een cultuurhuis zijn dat in relatie staat tot de wijk Meulenberg, tot de hele gemeente Houthalen-Helchteren en tot de bovenlokale regio. Houthalen-Helchteren maakt bovendien deel uit van ECRU, het intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur en erfgoed.

 • Als gemeenschapsvormend programmator werk je op drie niveaus:
  • Wijk: je neemt de regierol op in sociaal-artistieke projecten, je zorgt in samenspraak met de veldwerkers, sleutelfiguren en partnerorganisaties in de wijk voor toeleiding, je engageert kunstenaars, je verzorgt de communicatie en volgt elk traject op van A tot Z.
  • Gemeente: je initieert en begeleidt co-creaties samen met lokale sociaal-culturele verenigingen.
  • Regio: je neemt een deel van de artistieke programmatie op, bv. theater en film (prospectie, onderhouden netwerk, contacten boekingskantoren, coördinatie administratieve en financiële opvolging).

Je zoekt voortdurend naar koppelingen en verbindingen tussen deze drie niveaus

 • Je bouwt een netwerk op met lokale en bovenlokale verenigingen, kunstenaars en organisaties.
 • Je zorgt voor een warme band met alle stakeholders, respecteert hierbij ieders eigenheid en voert diversiteit hoog in het vaandel.
 • Je staat in voortdurend overleg met de beleidscoördinator, de coördinator, de centrumleider van lokaal dienstencentrum Casino en alle andere medewerkers van Cultuurhuis Casino en het beleidsdomein Vrije Tijd. Samen met het hele team Casino werk je mee aan de realisatie van het nieuwe visietraject.

welke vaardigheden en competenties worden verwacht?

 • Je bent vertrouwd met de methodieken uit het sociaal-cultureel werk.
 • Je bent een creatieve denker en een enthousiaste doener die inspireert en motiveert.
 • Je hebt een open geest met affiniteit voor de leefwereld van verschillende doelgroepen.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden: je spreekt actief mensen aan en legt vlot contacten (ook met anderstaligen).
 • Je bent positief ingesteld, klantgericht, enthousiast en flexibel.
 • Je bent bereid tot regelmatig avond- en weekendwerk.
 • Je handelt volgens de waarden van onze organisatie en draagt deze waarden actief mee uit:
  • respect
  • verantwoordelijkheid
  • objectiviteit
  • vertrouwen

aanbod

 • Een voltijdse job met een contract voor onbepaalde duur, na een inwerkperiode van 12 maanden.
 • Een salarispakket op Bv-niveau (weddeschaal B1-2-3) met periodieke verhogingen..
  Relevante ervaring in de overheidssector wordt onbeperkt geldelijk gevaloriseerd volgens de geldende regels. Privé-ervaring kan niet worden meegenomen.
  Bruto maandwedde voor een voltijdse functie : 2.913 euro (B1 0 jaar) – maximum 4.858 euro (B3 – 23 jaar, maximum bij relevante ervaring uit de overheidssector).
 • Een zeer flexibel werkregime met ruimte voor persoonlijke invulling en uitgebreide mogelijkheid tot telewerk.
 • Een gunstige verlofregeling (32 dagen + 14 feestdagen), maaltijdcheques van 8 euro, ecocheques aan 250 euro per jaar, fietsvergoeding, terugbetaling kosten openbaar vervoer, gratis hospitalisatieverzekering na inwerkperiode van 1 jaar, aanvullend pensioen.
 • Voor dit profiel wordt een werfreserve aangelegd voor 3 jaar.

vereisten om je kandidaat te kunnen stellen:

Je bezit minstens een Bachelordiploma of gelijkwaardig getuigschrift dat toegang geeft tot een functie van niveau B bij een openbaar bestuur.

Indien je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de functie ontvang je na afloop van de inschrijvingsperiode per mail een uitnodiging om deel te nemen aan de selectieproeven.

selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit 3 onderdelen:

 • schriftelijke proef (30 punten)
 • mondelinge proef (30 punten)
 • psychotechnische proeven uitgevoerd door Ascento (40 punten)

Als er meer dan 30 kandidaten zijn, organiseren we eerst een preselectie.

Je moet minstens 50% behalen op het betreffende examenonderdeel om door te mogen naar de volgende examenronde. In het totaal moet je minimum 60% behalen om geslaagd te zijn in de volledige procedure.

hoe solliciteren?

Je hebt 3 mogelijkheden:

 1. Solliciteer hier online
  Je krijgt per mail een ontvangstbevestiging van je kandidatuur
 2. Stuur je sollicitatiebrief aangetekend naar:
  Wim Haest, algemeen directeur
  NAC - Pastorijstraat 30 in 3530 Houthalen-Helchteren
 3. Dien je kandidatuur in bij de onthaalbalie in het NAC tijdens de openingsuren. Je krijgt een ontvangstbewijs.

Je kandidatuur moet steeds een motivatiebrief, CV en een afschrift van je hoogst behaalde diploma bevatten.

Uiterste datum voor de indiening van je kandidatuur: zondag 16 april 2023. Datum van ontvangstbewijs of postdatum geldt als bewijs.

aanstelling na de procedure

Als je slaagt in de procedure en door de algemeen directeur wordt aangesteld in de functie, word je aangesteld bij het gemeentebestuur als administratief deskundige op niveau Bv voor het Cultuurhuis Casino in contractueel dienstverband.

Aan je aanstelling voor onbepaalde duur gaat een proef vooraf van 12 maanden.

bij wie kan je terecht voor meer info?

 • Jobinhoud: Peter Bosmans, Coördinator Cultuurhuis Casino - 011 49 22 83
 • Loon- en arbeidsvoorwaarden: Christel Thijs, Personeel en Organisatie – 011 49 20 65