directeur gemeentelijke academie muziek en woord (Boom)

reageer tot en met

Als organisatie met een modern lokaal beleid trachten we onze dienstverlening optimaal aan te bieden. Om onze doelstellingen te realiseren hebben wij een dynamische en stevige organisatie uitgebouwd. Om de vele nieuwe uitdagingen te trotseren zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerker waarvan de kwaliteiten belangrijker zijn dan leeftijd, geslacht of afkomst.

Word jij onze nieuwe directeur van onze gemeentelijke academie voor muziek en woord?

wat wij verwachten

De voorwaarden en het functie- en competentieprofiel kunnen bekomen worden bij de personeelsdienst, via e-mail sollicitatie@boom.be

wat wij jullie bieden

De wedde is afhankelijk van het diploma.

hoe solliciteren

Kandidaturen dienen ingediend te worden met CV, motivatiebrief, kopie relevante diploma’s en/of getuigschriften die het bekwaamheidsbewijs vormen, een uittreksel uit de geboorteakte, een uittreksel uit het strafregister model 2 (niet ouder dan 2 maanden), een medisch attest, laatste evaluatieverslag met eindconclusie en een nationaliteitsbewijs en dit gericht aan het college van burgemeester en schepenen, via e-mail: sollicitatie@boom.be

Inschrijven kan tot uiterlijk 08.08.2021