diensthoofd cultuurcentrum en bibliotheek Evergem

reageer tot en met

Dienst Cultuurcentrum en Bibliotheek bestaat uit het team Cultuurcentrum en evenementen en het team Bibliotheek. Als diensthoofd cultuurcentrum en bibliotheek ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en leiding van de dienst en sta je in voor het uitwerken van een integraal en inclusief beleid op vlak van cultuur, bibliotheek, lokaal cultuurbeleid, erfgoed, evenementen en toerisme. Je zorgt voor een goede samenwerking zowel intern tussen de verschillende teams als met de andere gemeentelijke diensten, als extern in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

plaats van tewerkstelling

Cultuurcentrum Evergem, Weststraat 31, 9940 Evergem

uurrooster

Het betreft een voltijdse functie. Je werkt 38 uren per week volgens het onderstaand glijdend uurrooster.

 glijtijdstamtijdglijtijdstamtijdglijtijd
Ma07.00-08.4508.45-11.4511.45-18.00  
Di07.00-08.4508.45-11.4511.45-14.0014.00-16.3016.30-20.00
Woe07.00-08.4508.45-11.4511.45-14.0014.00-16.3016.30-18.00
Do07.00-08.4508.45-11.4511.45-18.00  
Vr07.00-08.4508.45-11.4511.45-18.00  

Normtijden

 per dagvoormiddagnamiddag
Ma7 u4 u3 u 
Di10 u4 u3 u3 u
Woe7 u4 u3 u 
Do7 u4 u3 u 
Vr7 u4 u3 u 
Totaal38 u   

voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure

Op de uiterste datum van inschrijving* voldoe je aan volgende voorwaarden en lever je het bewijs hiervan:

 • Je bent in het bezit van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

OF

Je hebt 4 jaren functierelevante beroepservaring in de culturele sector bij voorkeur aan te tonen met een attest van de vorige werkgever of indien een attest niet mogelijk is, door een verklaring op eer én aan de hand van het curriculum vitae én je dient te slagen voor een niveau- of capaciteitstest voor niveau A.

 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B
 • Aan de hand van een uittreksel uit het strafregister (algemeen model) toon je aan dat je een gedrag hebt dat overeenstemt met de job. Als op het uittreksel ongunstige vermeldingen staan, mag je hierover schriftelijk meer uitleg geven. Het uittreksel uit het strafregister mag niet ouder zijn dan één maand, op de uiterste datum van indiening van de kandidatuur.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis.[1]
 • Je bent medisch geschikt voor de functie.

Voorwaarde om aangesteld te worden: je slaagt voor de volledige selectieprocedure en je behaalde de hoogste score.

selectieprocedure

Uit welke delen bestaat de procedure?

Voorafgaandelijke test voor de kandidaten die niet beschikken over het gevraagde diploma (maar wel over 4 jaren functierelevante beroepservaring):

 • Niveau- en capaciteitstest niveau A
  Deze test onderzoekt of je in staat bent om te functioneren op het niveau A van de functie.

Heb je reeds een attest of getuigschrift dat niet ouder is dan 2 jaar waaruit blijkt dat je voor dezelfde of voor een vergelijkbare functie bij dezelfde of een andere overheid al eerder slaagde voor een niveau- of capaciteitstest, dan hoef je test niet opnieuw af te leggen.

Slaag je in de niveau- of capaciteitstest voor niveau A, dan mag je deelnemen aan de eigenlijke selectieprocedure.

Selectieprocedure

 • Schriftelijke proef
  • competentieproef:
 • Je krijgt een probleemschets die aansluit bij jouw job.
 • Je werkt een oplossing uit voor dit probleem.
 • We toetsen je competenties (zie functiekaart).
  • worksample proef:
 • Je krijgt één of meer praktische situaties die aansluiten bij jouw job.
 • We toetsen je inhoudelijke kennis en wetgeving.

Behaal je op de afzonderlijke onderdelen (competentie- en worksampleproef) ten minste 50% van de punten én minimum 60% op de totale schriftelijke proef dan word je uitgenodigd voor de mondelinge proef.

 • Mondelinge proef:
  • we toetsen of jouw profiel overeenstemt met de vereisten van de functie.
  • we gaan na wat je motivatie is, je persoonlijkheid, je eventuele werkervaring, vakkennis en je interesse voor het werkterrein.

Behaal je minimum 60% voor de mondelinge proef, dan word je uitgenodigd voor het psychotechnisch onderzoek.

 • Psychotechnisch onderzoek:

Je wordt beoordeeld door twee verschillende assessoren die daarvoor een geïntegreerde set van technieken gebruiken. Dit capacitair onderzoek is op niveau van de functie en beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. Er wordt uitspraak gedaan naar je geschiktheid (niet geschikt, geschikt).

hoe verloopt de selectieprocedure? 

Je kan je kandidaat stellen voor de job tot en met woensdag 5 juni 2024.
Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt daarna alle kandidaturen: 

 • Is je kandidatuur niet geldig, dan ontvang je een e-mail met de reden van weigering.
 • Is je kandidatuur geldig dan ontvang je per e-mail een uitnodiging voor de niveau- of capaciteitstest (indien van toepassing) of voor de eerste selectieproef.

Slaag je voor de volledige procedure? Dan word je opgenomen in de wervingsreserve. Het resultaat van de selectieprocedure is bindend. De kandidaten worden gerangschikt volgens hun behaalde score. Deze reserve is 3 jaar geldig. Het resultaat van de selectieprocedure is bindend. De kandidaten worden gerangschikt volgens hun behaalde score. 

 • Slaag je als eerste voor de volledige selectieprocedure? Dan werven we jou aan. 
 • Slaag je, maar werven we jou niet aan? Dan kom je in de wervingsreserve. Deze is drie jaar geldig. 

Wanneer vinden de selectieproeven plaats?

AC Gemeentehuis Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem

wat mag je verwachten

 • Een afwisselende job voor een gedreven diensthoofd cultuurcentrum en bibliotheek (zie functiekaart)
 • Een geïndexeerde minimum bruto maandwedde van ten minste 3788,61 euro voor een voltijdse functie – A1a trap 0

De maandwedde is afhankelijk van je eventuele anciënniteit.

 • Anciënniteit:  
 • Maximum 6 jaar relevante ervaring uit de privé sector of uit een zelfstandige activiteit.
 • Ervaring uit de openbare sector telt onbeperkt mee, ongeacht of ze relevant is voor de functie. 
 • Je levert zelf het bewijs van je ervaring.

Stel dat je 6 jaar relevante ervaring kan aantonen dan bedraagt de bruto maandwedde 4430,16 euro voor een voltijdse functie – A1a trap 6

 • Maaltijdcheques van 8,00 euro per volledige gewerkte dag (waarvan 6,91 euro door de werkgever en 1,09 euro door de werknemer)
 • Ecocheques (200 euro op jaarbasis bij voltijdse prestaties)
 • Tweede pensioenpijler (3%)
 • Gratis hospitalisatieverzekering (basisformule) 
 • Vergoeding openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer (terugbetaling sociale abonnementen)
 • Fietsvergoeding woon-werkverkeer (35 cent/km)
 • Glijdende uurregeling
 • Aantrekkelijke verlofregeling (30 dagen vakantie voor een voltijds personeelslid mits een volledig voltijds vakantiedienstjaar gewerkt)
 • Mogelijkheid tot telewerk (vanaf 3 maanden in dienst, maximaal 10 dagen per maand voor een voltijds personeelslid)
 • Vorming, training en opleiding

hoe solliciteren

Solliciteren kan door het online sollicitatieformulier in te vullen via www.evergem.be/jobs. Naast het invullen van het sollicitatieformulier laad je nog volgende formulieren op:

 • jouw cv
 • jouw motivatiebrief
 • een kopie van jouw diploma: ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs of het attest / verklaring op eer van 4 jaar functierelevante ervaring
 • het uittreksel uit het strafregister type 595 dat niet ouder mag zijn dan 1 maand op het moment van indienen van jouw kandidatuur
 • een kopie van jouw rijbewijs B.

Solliciteren kan tot en met woensdag 5 juni 2024.

Onvolledige kandidaturen of kandidaturen die we niet op tijd ontvangen, aanvaarden we niet. 

[1] Wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966.