deskundige personeel en organisatie IVEBICA (Hemiksem-Schelle-Niel)

reageer tot en met

IVEBICA is een dynamische intergemeentelijke vereniging voor bibliotheekwerking, cultuur en academie voor deeltijds kunstonderwijs met als werkgebied Hemiksem, Schelle en Niel. Voor de ondersteuning van onze vereniging zijn we op zoek naar een deskundige personeel en organisatie. Het betreft hier een overkoepelende functie waarin je samenwerkt met alle diensten (academie, bibliotheek en cultuur). Je rapporteert aan de directeur.

functie-inhoud:

 • Ondersteuning in loonadministratie en personeelsdossiers
 • Opvolging sociaal-juridische wetgeving en bestuurskunde
 • Administratieve opvolging aangaande Raad van Bestuur en Algemene vergadering
 • Verzorgen van interne communicatie naar de verschillende diensten
 • Procedures opvolgen m.b.t. gegevensverwerking (GDPR) en welzijn.

profiel:

 • Enthousiast communicator, verbindend samenwerken
 • Verandervaardig, loyaal en zelfredzaam 
 • Organisatorisch en administratief sterk
 • Doorzettingsvermogen, discretie en flexibiliteit 
 • Probleemoplossend vermogen, focus op verbetering van processen
 • Goede kennis van Microsoft 365.

algemene voorwaarden:

 • Minimaal een diploma bachelor HR-beheer, rechtspraktijk.
 • Zeer goede kennis Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Slagen in een vergelijkende sollicitatieproef bestaande uit een schriftelijk en mondeling gedeelte. 
  De kandidaat behaalt min. 50% op elk gedeelte en min. 60% in het totaal.
 • Max. de drie best gerangschikte geslaagde kandidaten gaan naar een assessmentproef. 
  Het advies van het assessmentbureau is bindend: gunstig of ongunstig.

aanbod:

 • Een deeltijdse betrekking, onbepaalde duur, prestatiebreuk 25/38 op B1-B3-niveau.
 • Maaltijd- en ecocheques, 2de pensioenpijler, hospitalisatieverzekering, vergoeding woon-werkverkeer openbaar vervoer, fietsvergoeding.
 • Plaats van tewerkstelling: Hemiksem - Heuvelstraat 111-117. 

solliciteren

 • contactgegevens: voor meer inlichtingen: 03/288 27 40.
 • De kandidaturen, vergezeld van een motivatiebrief, een CV en een afschrift van het diploma, dienen gericht te worden aan IVEBICA, t.a.v. Inge Cornelis, postadres Heuvelstraat 111-117, 2620 Hemiksem of via e-mail examen@ivebica.be uiterlijk op 2 juni 2024. 
 • De schriftelijke proef vindt plaats op 11 juni 2024, het gesprek op 25 juni 2024.