cultuurbeleidscoördinator bij Sint-Gillis

reageer tot en met

cultuurbeleidscoördinator - niveau A - contract onbepaalde duur - voltijds (37u/week) - (v - m - x)

Ben je een dynamische persoon die vol enthousiasme nieuwe uitdagingen aangaat? Ben je een sociale duizendpoot die gemakkelijk naar mensen toestapt? Ben je iemand die culturele projecten wil coördineren? Dan verdient deze vacature meer aandacht!

Onze Brusselse lokale overheid stelt alle types profielen van beambten tewerk, verdeeld over verschillende diensten.

Ons bestuur heeft de ambitie om zijn personeelsbeheer te optimaliseren, zowel op vlak van loopbaanontwikkeling als op vlak van betere dienstverlining aan de bevolking.

Het gemeentebestuur maakt momenteel volop werk van zijn modernisering en wil daarom proactieve medewerkers rekruteren die open staan voor verandering.

functie

opdracht van de dienst

De coördinator maakt deel uit van de dienst Nederlandstalige aangelegenheden. De dienst Nederlandstalige aangelegenheden bestaat uit verschillende deelwerkingen: het lokaal cultuurbeleid, het brede-schoolbeleid en de bibliotheekwerking.

functie

Als gemeentelijke cultuurbeleidcoördinator bepaal je samen met de partners de opmaak en uitvoering van het vijfjaarlijks cultuurbeleidsplan. In de dagelijkse werking ben je de bewaker van je eigen projecten en de verbinder tussen de partners (breed-samen-werken). Met de jaarlijkse subsidieoproepen is de coördinator eveneens de contactpersoon voor verenigingen en bewoners om de cultuurcreatie en samenwerking in de gemeente te stimuleren. De cultuurbeleidscoördinator kent de culturele sector van Sint-Gillis, weet wat er in de gemeente gaande is en werkt dagelijks naar het uitwerken van haar netwerk en projecten.

In 2024 zal de coördinator samen met de vaste partners en de stakeholders de pen vasthouden van een nieuw cultuurbeleidsplan.

 • Je analyseert de lokale noden en uitdagingen en je brengt kansen en culturele pistes in kaart.
 • Je werkt samen met de partners het Lokaal Cultuurbeleid verder uit (uitgezet in het huidige cultuurbeleidsplan).
 • Je begeleidt en schrijft het nieuw cultuurbeleidsplan in 2024 in overleg met de partners.
 • Je werkt dagelijks naar het uitwerken van jouw cultuurnetwerk en coördineert er projecten mee
 • Je hebt een publieksgerichte opdracht met zowel een overbruggende (tussen gemeente en administratie), bindende (tussen mensen) en linkende rol (tussen organisaties).
 • Je werkt je projecten uit, organiseert ze en volgt ze op.
 • Je springt waar nodig in voor de praktische organisatie van culturele evenementen.
 • Je neemt actief deel aan projecten van partners zoals het jaarlijkse kinderkunstenfestival Supervliegsupermouche.
 • Je coördineert de werking van de cultuuradviesraad en organiseert overleg, inspraak en beleidsparticipatie ronds culturele dossiers;
 • Je participeert aan het Brussels cultuurbeleidscoördinatorenoverleg.
 • Je verzorgt de administratieve handelingen verbonden aan je functie. Je legt de nodige contacten met andere gemeentelijke diensten voor vlot verloop van je projecten.
 • Je hebt een vlotte pen en weet hoe de Nederlandstalige activiteiten in het licht te zetten. Je verzorgt de communicatie (digitaal en geschreven) en de promotie van de dienst.
 • Je vertegenwoordigt de gemeente naar subsidiërende overheden, andere gemeentelijke diensten en lokale partners toe.

Je rechtstreekse leidinggevende is het diensthoofd, in de uitoefening van je functie geniet je ondersteuning van de administratieve medewerker van de dienst.

meer info en solliciteer