beleidscoördinator publieke ontmoetingsruimte vrijetijd Dilbeek

reageer tot en met

B4-5 – contractueel – onbepaalde duur – voltijds

je missie

Je ontwikkelt een uitdagende, stimulerende publieke ruimte in Dilbeek die aanzet tot beleven en ontmoeten. Volgende aspecten zijn hierin belangrijk:

 • Eén organisatiebrede visie op de inrichting van vrijetijdsbeleving in publieke (buiten)ruimte in Dilbeek.
 • Oog voor noden, behoeften en wensen van diverse gebruikers met het beleidsplan publieke ruimte als leidraad.
 • Kindvriendelijke blik als vertrekpunt voor elk inrichtingsproject.
 • Inzetten op een evenwichtige combinatie van vaste, tijdelijke en modulaire ontmoetings- en belevingsplekken met oog voor creatieve - artistieke ingrepen.

Als Beleidscoördinator publieke ontmoetingsruimte Vrije-tijd neem je zowel een strategische, coördinerende en soms meer operationele rol op.

strategisch

 • Je ontwikkelt en rolt het interne beleidsplan ‘belevings- en ontmoetingsweefsel’ afdelingsoverschrijdend verder uit.
 • Je hebt een ‘helikopterblik’ op de actieplannen, budgetten i.k.v. publieke ruimte en op de concrete inrichtingsprojecten.
 • Je ondersteunt projectleiders bij het ontwikkelen van publieke ontmoetings- en belevingsprojecten.
 • Je brengt nieuwe innovatieve publieke ruimte concepten en tendensen binnen. O.m. visies op brede school en groene speelplaatsen, visies rond kunst(creaties) in de publieke ruimte, …
 • Je begeleidt, analyseert en trekt lessen uit inrichtingsprojecten en inrichtingsexperimenten.
 • Je gaat projectmatig aan de slag met projecten die een impact hebben op de hele stroom Vrije tijd.

coördinerend

 • Je coördineert de interne strategische cel publieke ruimte. Je volgt hier lopende projecten & actieplan(nen) op, stuurt medewerkers van de strategische cel publieke ruimte aan en bent intern aanspreekpunt voor leidinggevenden en bestuur.
 • Je bent, naast enkele andere collega’s, projectleider van enkele concrete inrichtingsprojecten.
 • Je coördineert werkgroepen in kader van het meerjarenplan. Bv. werkgroep rond tijdelijke en experimentele inrichting, de focusgroep publieke ruimte Vrije tijd - Welzijn, …
 • Je capteert noden, kansen en engagementen zowel intern als extern.
 • Je stemt participatie- en communicatienoden op elkaar af voor alle publieke ruimte projecten, in samenwerking met interne partners.
 • Je bouwt een netwerk uit binnen Groep Dilbeek en met externe partners.

operationeel

 • Je stuurt het onderhoud van de huidige speeltoestellen en -zones aan. Momenteel verspreid over vijftiental locaties.
 • Je staat in voor de klachtenopvolging van de huidige speelzones en - toestellen.

verwacht:

dit ben jij helemaal:

 • Je hebt minstens 4 jaar relevante beroepservaring in een beleidscoördinerende functie.
 • Je behaalde een bachelorsdiploma (of gelijkgesteld).
  • Geen bachelorsdiploma? Met een diploma hoger secundair kan je vóór de start van de selectieprocedure een capaciteitstest afleggen. Slaag je voor de test, dan nemen we je graag mee in de selectieprocedure.
 • Je bent bekend met methoden van projectmanagement: je stelt een projectplan op, werkt een planning uit en brengt dit naar voor in een sterke presentatie.
 • Affiniteit hebben met ruimtelijke planning is een extra troef voor deze functie.
 • Je zet je competenties verbindend communiceren en netwerken optimaal in.
 • Je krijgt energie uit het leiden van een projectteam en samenwerken met verschillende partners.

aanbod:

Vrije Tijd is de lijm van de samenleving. Door meer ontmoeting en vrijetijdsbeleving mogelijk te maken, streeft de Stroom Vrije Tijd naar een sterker sociaal weefsel en een toegankelijk en inclusief vrijetijdsaanbod. Vanuit noden en experimenten, talenten en engagementen in Dilbeek activeren we de samenwerking met aanbieders van vrijetijdsbeleving. Die verbinden we en laten we groeien. Waar nodig creëren we zelf een aanvullend aanbod

We hechten veel belang aan een goede balans werk-privé, met mogelijkheid tot telewerken. Of in onze kantoren in een aangenaam werkkader, in het mooie centrum van de gemeente Dilbeek.

We bieden je een voltijds contract (4/5de bespreekbaar) op loonschaal B4-B5(tussen &euro 3325 en € 5416 bruto/maand (voltijds) afhankelijk van mogelijke overname van anciënniteit en relevante ervaring).

voordelen:

 • 35 vakantiedagen (a rato voor deeltijdse functie),
 • maaltijdcheques van €8 per volledig gewerkte dag,
 • hospitalisatieverzekering,
 • fietsvergoeding,
 • terugbetaling woon-werkverkeer openbaar vervoer, en een tweede pensioenpijler … maken deel uit van het pakket.
 • We leggen ook een wervingsreserve voor één jaar aan voor voltijdse en deeltijdse identieke of gelijkaardige functies.

We kijken er naar uit om je kandidatuur met een motivatiebrief, je cv, een kopie van je diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (model 2 - niet ouder dan 3 maanden) te ontvangen ten laatste op woensdag 31 mei 2023. Bij voorkeur wordt alles gelijktijdig geüpload bij het inschrijvingsformulier.

Capaciteitsproef (online) voor kandidaten die niet beschikken over een bachelor of gelijkgesteld: ten laatste op vrijdag 2 juni 2023.
In een eerste stap, ontvang je een schriftelijke proef (thuisopdracht) per mail op donderdag 8 juni 2023 die je indient ten laatste op 11 juni om 23:59.

Als je hiervoor geslaagd bent word je uitgenodigd voor een mondelinge proef die in de week van 19 juni 2023 zal plaatsvinden.

Bij vragen kan je contact nemen met Christopher Vermeir (christopher.vermeir@dilbeek.be - 0491/16.07.53)

#publiekeruimte#speelweefsel#ontmoeteninDilbeek#kindvriendelijk#kindlint#beleveninDilbeek