assistent productie/zakelijk SCHOOLPODIUMNOORD GC Ten Noey (Sint-Joost-ten-Node)

reageer tot en met

Als assistent Productie / zakelijk volg je samen met de coördinator de operationele werking van SCHOOLPODIUMNOORD (SPN) op. Dat is het kunst- en cultuuraanbod voor kinderen georganiseerd door gemeenschapscentra De Kriekelaar, De Linde, Everna, Ten Noey en NoHva (De Markten vanaf 2025). Het aanbod bestaat uit een divers programma van theater, dans, film, muziek en kunsteducatie op maat van Brusselse kinderen. Je maakt dan ook deel uit van een breed team. Samen met je collega’s streef je ernaar om zowel artiesten, begeleiders als publiek een optimale beleving te garanderen. Je bent een samenwerker die initiatief neemt en op zoek gaat naar oplossingen.

Je hoofdwerkplek is GC Ten Noey, maar je werkt ook regelmatig op andere locaties. Bijvoorbeeld in BOZAR of een ander GC om een voorstelling of museumbezoek bij te wonen. Omdat de activiteiten van SPN plaatsvinden tijdens de schooluren, heb je - met uitzondering van een occasionele avondvergadering - geen avond- of weekendwerk.

Bachelor - Bepaalde duur

VAC_Assistent_Productie_-_Zakelijk_Schoolpodiumnoord.pdf

opdrachten

productie

 • Je bent verantwoordelijk voor de planning en de logistieke voorbereiding van de SPN activiteiten. Je zorgt ervoor dat alle evenementen zonder problemen kunnen plaatsvinden (lokalen en materiaal, afspraken met deelnemers en begeleiders … ). Je plant ook de activiteiten voor het volgende seizoen in (data afstemmen op zaalbeschikbaarheid en agenda artiesten). Je overlegt hiervoor wekelijks met de coördinator en de administratief medewerker over wie wat opvolgt. Een aantal projecten voer je zelf uit, een aantal delegeer je.
 • Je maakt deel uit van de stafvergaderingen waar inhoudelijke en zakelijke beslissingen rond SPN worden genomen. Je concretiseert deze beslissingen in een planning die je uitvoert samen met het kernteam SPN en collega’s in de gemeenschapscentra.
 • Je werkt met de planningstool Yesplan en de administratieve planningstool van de website van SPN. Je krijgt hiervoor de nodige opleiding.
 • Je werkt formats (begroting, prospectie, timing … ) uit. Die kunnen dan geïmplementeerd worden door andere collega’s om de samenwerking tussen de verschillende centra en collega’s te stroomlijnen.

zakelijk beheer

 • Je werkt rechtstreeks samen met de coördinator scholenwerking en de centrumverantwoordelijken van onze verschillende gemeenschapscentra.
 • Je volgt het zakelijk beleid van de scholenwerking op samen met de coördinator scholenwerking en de zakelijke medewerker. Jullie hebben hiervoor regelmatig overleg met collega’s in de VGC-administratie en Entiteit GC.
 • Je rapporteert aan de coördinator SPN.

Bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) kom je terecht in een dynamische en innovatieve overheidsorganisatie waar je zinvol werk kan leveren voor Brusselaars, met Brusselaars.

Bekijk het vacaturebericht voor alle info over deze functie op: www.vgc.be/vacature

profiel

Je hebt een bachelor- of masterdiploma behaald. De VGC houdt rekening met competenties verworven buiten diploma. Heb je een attest van de VGC waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau B of A hebt verworven? Dan kom je ook in aanmerking.

Belangrijke vaardigheden voor deze functie

 • je hebt organisatietalent
 • je hebt ervaring met Excel
 • je kan goed overweg met digitale applicaties voor planning, reservaties …
 • je bent bereid om bij te leren over boekhouding en financieel beleid (begroten en budgetteren)
 • je bent bereid om bij te leren over de regelgeving rond tijdelijke medewerkers (statuten, betalingsvormen … )

aanbod

Je krijgt een halftijds contract voor bepaalde duur tot en met 30 juni 2025 met als loonschaal B111. 

Je nettoloon is erg afhankelijk van je gezinssituatie. In het vacaturebericht berekenen we het nettoloon van een alleenstaande zonder personen ten laste.

aantrekkelijke extra’s

 • Voor elke gewerkte dag ontvang je een maaltijdcheque van 8 euro.
 • Je ontvangt een eindejaarstoelage.
 • Je bouwt een extra pensioenkapitaal op doordat de VGC jaarlijks 4% van je jaarloon aan het Vlaams Pensioenfonds overmaakt.
 • Je krijgt een uitstekende hospitalisatieverzekering. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.
 • Je geniet bovendien van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

evenwicht in je leven  

 • Als je voltijds werkt, heb je elk jaar 35 vakantiedagen.
 • Je bent vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Je krijgt ook vrijaf op 3 extra feestdagen bovenop de wettelijke feestdagen.
 • Er zijn vele verlofstelsels en alternatieve uurroosters mogelijk voor zorgtaken, een intensieve hobby of gewoon meer tijd voor jezelf.

ontwikkel jezelf

Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen om je competenties verder te verdiepen en uit te breiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd die 12 maanden duurt.

zot van Brussel?

Je krijgt jaarlijks een bruto stadspremie van 1240 euro als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

Heb je zin om naar Brussel te verhuizen? Dan heb je eenmalig recht op een bruto verhuispremie van 2480 euro. Netto hou je iets meer dan de helft van het brutobedrag over.

groene mobiliteit

 • Elke werknemer bij de VGC krijgt een abonnement op de MIVB om je in Brussel vrij te kunnen verplaatsen.
 • Je krijgt ook een abonnement op De Lijn en/of de NMBS voor je woon-werkverkeer.
 • Je ontvangt een fietsvergoeding van 0,27 euro voor elke kilometer die je naar en van je werk aflegt met de fiets.
 • Er zijn dienstfietsen beschikbaar voor dienstverplaatsingen.

interesse?

Alle informatie over de functie en de selectieprocedure met tijdslijn hebben we voor jou samengebracht in het vacaturebericht. 

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Neem dan contact op met Hilde De Pessemier, adjunct van de directeur bij de entiteit Gemeenschapscentra op het nummer 0490 52 39 72 of via hilde.depessemier@vgc.be

Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Tiffany De Schrijver beantwoordt graag je vragen op het nummer 0490 67 62 40 of via tiffany.deschrijver@vgc.be