archivaris Lokaal Bestuur Geraardsbergen

reageer tot en met

Ben je een gedreven collectiebeheerder met visie op archiefbeheer en heb jij een liefde voor historische kennis? Ben je op zoek naar een gevarieerd takenpakket waarin jij verantwoordelijk bent voor het beheer van het stadsarchief van Lokaal bestuur Geraardsbergen?

Lokaal Bestuur Geraardsbergen evolueert van een klassieke organisatie naar een moderne werkgever. Om onze ambitieuze doelstellingen te kunnen realiseren zijn we op zoek naar een gedreven Archivaris/ Informatiebeheerder. Je komt terecht in een organisatie die steeds in beweging is en verwacht ook van zijn medewerkers dat ze meegroeien met de veranderende omgeving.

jouw belangrijkste uitdagingen:

 • Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden, implementeren, begeleiden, coördineren en evalueren van het archiefbeheer binnen de organisatie.
 • Je staat in voor de uitbouw van een degelijk archief en documentenstructuur.
 • Je adviseert de diensten zodat de documenten op een goede, geordende en in toegankelijke staat worden beheerd, zowel op papier als digitaal.
 • Je zorgt voor het onderhoud van het archiefdepot: de materiële verzorging, het beschrijven en inventariseren van archiefstukken behoren tot jouw takenpakket.
 • Je vormt als archivaris de brug tussen het archief en de rest van de organisatie en werkt voor de uitbouw van het archief nauw samen met andere diensten.
 • Je bent in staat om een goed intern en extern netwerk uit te bouwen.
 • Je kan de visie op de werking en uitbouw van het archief vertalen in acties naar burger en bestuur.
 • Het opvolgen van de ontwikkelingen rondom wetgeving en regelgeving van belang voor de dienst.

jouw profiel

 • Je bent in het bezit van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs, bij voorkeur in de richting geschiedenis, informatiebeheer, archivistiek, erfgoed, …
 • Je hebt kennis van klassements- en archiveringsmethodes (papier en digitaal).
 • Je bent iemand met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en zin voor initiatief.
 • Je hebt kennis van archivistiek en hedendaagse documentbeheer.
 • Je hebt kennis van de hedendaagse geschiedenis en erfgoedbeheer.
 • Je kunt heel nauwkeurig werken.
 • Je kunt het wettelijk kader efficiënt vertalen naar pragmatische oplossingen.

Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure mits het voorleggen van een studiebewijs en een verklaring van deelname aan de eindexamens binnen een termijn van maximum 5 maanden.

ons aanbod

Een uitdagende functie in een dienstverlenende organisatie waarin je je talenten kan benutten én ontwikkelen. Een functie in voltijds contractueel dienstverband niveau A1a-A2a-A3a. De bruto aanvangsmaandwedde kan variëren tussen 3097,24 euro en 5450,29 euro, afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit.

Het bruto maandloon wordt aangevuld met maaltijdcheques, tussenkomst woon-werkverkeer openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler. Voor bovenvermelde functie wordt ervaring in de openbare sector geldelijk gevaloriseerd; relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige kan geldelijk gevaloriseerd worden.

interesse

De kandidaten zenden hun kandidatuur, ten laatste op 15 mei 2021, aan het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen of per mail naar werving@geraardsbergen.be De kandidatuur vermeldt duidelijk de betrekking ‘Archivaris’ en is vergezeld van een CV, een kopie van het vereiste diploma en een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maand).

Bijkomende inlichtingen kan u bekomen bij Carine Polfliet, tel. 054 43 56 14 of via mail werving@geraardsbergen.be. Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.

Ons bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.

Trefwoorden: informatiebeheerder, digitale archivering, archivaris, stadsarchivaris, erfgoedbeheer, geschiedenis, archivistiek, erfgoed, archiefkunde, archiefmedewerker, archiefdeskundige, collectiebeheerder, bibliothecaris