algemeen coördinator De Grote Post (Oostende)

reageer tot en met

De Grote Post is een dynamisch cultuurhuis in de Stad aan Zee. Als extern verzelfstandigd agentschap van de Stad Oostende, zetten we onze veertien zalen open voor een eigen artistieke werking (theater, performance en muziek voor jong & oud; een residentenwerking en een muziekstudio) en verhuur aan derden. Ook huisvesten we een Cultuurcafé. De werking wordt mogelijk gemaakt door een enthousiaste ploeg van zeven teams en een coördinatieteam.

Met de steun van een coördinatieteam, betrokken collega’s en enthousiaste vrijwilligers weet je de sterktes van de afgelopen tien jaar te consolideren, zoek je opportuniteiten en zet je nieuwe bakens uit voor de toekomst.

Onze nieuwe Algemeen coördinator is een creatieve durver die het avontuur niet schuwt en zowel intern als extern enthousiasme weet te oogsten met een dynamische visie.

Met een hart voor erfgoed en de kunsten, een neus voor cijfers en een oog voor talent, schrijf je verder aan het De Grote Post verhaal.

Je bent een betrokken en coachende leider en sparring partner voor een team van veertig experten. Je weet collega’s te inspireren en de individuele ontwikkeling te prikkelen, ontwikkelen en verenigen tot een daadkrachtig geheel.

Je weet de financiële objectieven, de artistieke inhoud en de organisatiecultuur in balans te houden. Daarbij stimuleer en bewaak je het beleid, het netwerk, de financiën en de strategie op korte, middellange en lange termijn en zorg je voor een stevige verankering van ons project binnen Oostende en daarbuiten.

functieomschrijving

 • Je stuurt het coördinatieteam aan. Samen met vier coördinatoren voor artistiek, zakelijk, HR, communicatie, publiek en algemene organisatie waak je over de dagelijkse werking en bouw je tegelijk een langetermijnvisie voor De Grote Post uit.
 • Je bent niet alleen aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor een team van een veertigtal koppen, je bent ook de vertegenwoordiger van de organisatie voor de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. In beide richtingen weet je een transparante en stimulerende dialoog te voeren.
 • Je weet een missie en visie te vatten in een inhoudelijk, operationeel en financieel sterk beleidsplan. Je rapporteert, evalueert en actualiseert waar nodig.
 • Je bent de ultieme vertegenwoordiger van de vereniging en de verbindingspersoon met stadsbestuur en de stedelijke diensten, alsook met de Vlaamse overheid.
 • Jouw ondernemende geest en creatief brein inspireren een innovatief en gezond financieel (business)model. Jouw netwerk en charmant lobbywerk leidt tot bijkomende publieke en privéfondsen.
 • Als people manager zorg je ervoor dat de individuele talenten van de ploeg ten volle tot bloei kunnen komen.
 • Je ontwikkelt en initieert nieuwsgierigheid en toekomstgerichte ideeën in de organisatie en giet deze in concrete (langetermijn)plannen.
 • Je bouwt actief mee aan een netwerk van relevante (boven)regionale actoren binnen en buiten de sector om de ambities van de Grote Post waar te maken.

je bent …

 • een coachende manager die tussen de collega’s staat
 • een financieel strateeg met een sterk analytisch vermogen en een liefde voor excel/budgetten
 • een stevige netwerker en verbinder
 • een proactieve en heldere communicator met een sterke boodschap
 • een visionair denker met een praktische bril

je hebt …

 • een visie voor De Grote Post en een realistisch beeld van het toekomstig potentieel
 • een talent om bruggen te slaan tussen cultuur en andere sectoren
 • een sociaal hart dat klopt voor mensen, iedereen voelt zich bij jou gerespecteerd en welkom
 • een grote overtuigingskracht en minstens even groot inlevingsvermogen
 • ervaring met budgetten en begrotingen
 • een breed netwerk op verschillende niveaus en in verschillende relevante sectoren
 • een stevige dosis aantoonbare ervaring binnen een gelijkaardige functie
 • veel goesting om het belang van kunst en cultuur, de ambiance van onze honderden activiteiten en de gastvrijheid van onze horeca mee uit te ademen

wij bieden…

Een veelzijdige job in een prachtig gerenoveerd historisch gebouw op een boogscheut van de zee. Je kan op een autonome manier invulling geven aan je functie binnen een dynamische organisatie met fijne collega’s en met een belangrijke uitstraling op lokaal en regionaal vlak.

Je gaat voltijds aan de slag binnen het paritair comité 304, je loon is conform de opgebouwde ervaring en competenties.

interesse?

Bezorg jouw motivatie en CV uiterlijk op maandag 6 juni 2022 per e-mail aan Vandelanotte HR Solutions (Brugge) t.a.v. andy.ide@vdl.be met als onderwerp ‘Sollicitatie Algemeen coördinator De Grote Post’.

De procedure bestaat uit een kennismakingsgesprek (zaterdag 11 juni vanaf 8u in Oostende), gevolgd door een assessment op donderdag 16 of vrijdag 17 juni. Een finaal gesprek wordt voorzien op zaterdag 25 juni, vanaf 8u in Oostende.