Verbouwings- en renovatieproject CC De Herbakker: CC De Herbakker wordt grondig verbouwd en gerenoveerd. Voor de duur van de werken is het CC uitgeweken naar een tijdelijke locatie die ingericht werd als pop-up theater. Het leverde veel knowhow en ervaring op hoe om te gaan met verandering, zowel voor het publiek als voor het team.