November Wereldmaand is een project van de dienst Gelijke Kansen en CC ’t Vondel waarbij een maand lang allerlei activiteiten georganiseerd worden rond 2 centrale pijlers: diversiteit en duurzaamheid.

De Wereldmaand komt tot stand in samenwerking met tal van verenigingen en vrijwilligers die mee nadenken over hoe we deze thema’s in de kijker kunnen zetten. Via infoavonden, films, debatten, optredens, culinaire activiteiten en zoveel meer geven zij de Wereldmaand vorm. Stad Halle biedt logistieke en organisatorische ondersteuning.
 

diversiteit

Onder diversiteit verstaan we het erkennen en waarderen van verschillen tussen personen in afkomst, cultuur, levensbeschouwing, geslacht, seksuele voorkeur, socio-economische situatie, leeftijd, politieke overtuiging, enz., met hieraan gekoppeld een houding van openheid, tolerantie en gelijke kansen.

 

duurzaamheid

Duurzaamheid definiëren we vanuit het perspectief van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (Sustainable Development Goals). Met de SDG's willen we wereldwijd de armoede gevoelig verminderen en onze planeet op koers zetten richting duurzaamheid. De SDG’s omvatten 5 grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede, partnerschap. Halle engageert zich om deze mee te realiseren. Elke activiteit van de Wereldmaand is daarom gelinkt aan minimum één van deze doelstellingen.