Met dit project wil Evergem erfgoed dichter bij jou brengen. Ze gaan per dorpskern actief op zoek naar het erfgoed, samen met inwoners en geïnteresseerden.

Ze zetten in op 3 pijlers:
- erfgoed verzamelen en ontsluiten
- mensen samenbrengen rond het erfgoed uit de eigen buurt
- erfgoed als inspiratie om nieuwe zaken op te zetten

Wil je meedenken of acties ondernemen rond het erfgoed of heb je verhalen? Geef je naam dan door via evergem.be/ontrafelvrijwilliger.