Eindejaarsexpo Atelier Beeldende Kunsten met het gebouw Westrand, door architect Hoppenbrouwers ontworpen in brutalistische stijl, als inspiratiebron. Hierbij hebben we niet alleen de architectuur als uitgangspunt genomen, maar ook elementen die in de ruimtes aanwezig zijn zoals de structuren van ruw onafgewerkt gewapend beton. Deze tentoonstelling is ontstaan vanuit de droom om werk onmerkbaar aanwezig te laten zijn. Deze tentoonstelling zorgt voor verbinding tussen de verschillende cursisten onderling en geeft het publiek de kans om het gebouw op een andere manier te bekijken.