Club Cultuur is een publieksverdiepend en -verbindend project, opgericht in samenwerking met Wijkcentrum De Kring.

Het doel? In groep voorstellingen bijwonen om de drempels te ontdekken die de deelnemers voor en tijdens hun bezoek in CC De Herbakker ervaren en aanbevelingen doen aan het cultuurcentrum. Een groep van 11 deelnemers engageerde zich om het traject te doorlopen. We ambiëren om van Club Cultuur in de toekomst een blijvend element binnen onze werking te maken. So stay tuned!