arp: nodigt uit voor een workshop, waarin de werkcontext van kunstwerkers werkzaam binnen de non-conformistische praktijken in de kunstsector centraal staan.

In verschillende werktafels richt arp: zich op 

  • het ontwikkelen van een Charter of Handvest voor de kunstwerkers/producenten/freelancers en hun medewerkers, geïnspireerd op het Gebruikershandleiding van Kunsthal Gent
  • het ontwikkelen van toegankelijke tools om basiskennis, middelen, infrastructuur, specifieke vaardigheden - te delen en uit te wisselen met het doel een onafhankelijke en meer solidaire werkomgeving te stimuleren.
  • een brainstorm over een opleidings- en ondersteuningsstructuur/-systeem voor kunstwerkers en stagiairs, de nood aan veilige leeromgevingen en meer mogelijkheden voor zelfontplooiing. 

De dag is open voor iedereen die vanuit de focus van kunstwerkers en (onafhankelijke) producenten geïnteresseerd is om met bovenstaande onderwerpen aan de slag te gaan: kunstwerkers, kunstenaars, curatoren en producenten - of nu in loondienst of als onafhankelijke.

Voel je vrij om een gast mee te nemen.

extra info:

  • arp: kan een reiskostenvergoeding en een kleine fee (vrijwilligerscontract) aanbieden voor degenen die die dag niet betaald worden.
  • Lunch, koffie en thee zullen worden geserveerd.
  • Alles wordt corona-proof en met de kostbare steun van het Kunstenpunt georganiseerd.
  • Locatie: @Atelier Bouwmeester Brussel, Ravensteingalerij 54-59, 1000 Brussel

arp:brussel vzw -https://www.arp.works/