Wat is de meerwaarde van samenwerking voor cultuureducatieve praktijken voorbij de eigen gemeentegrenzen? Wissel uit met je collega's tijdens deze online rondetafel.

Wat is de meerwaarde van samenwerking voor cultuureducatieve praktijken voorbij de eigen gemeentegrenzen? Hoe begin je daar aan? Waar moet je rekening mee houden? Welke obstakels kom je tegen? Tijdens deze online rondetafel ligt de klemtoon op uitwisselen met collega's uit de brede cultuursector.

Pol Coussement van Passerelle, platform voor jonge dans, vertelt hoe de werking van de cultuureducatieve organisatie op verschillende niveaus georganiseerd is. Hij deelt zijn aanpak en geeft een tips over (boven)lokaal samenwerken.

Trui Dewaele van BIE Midwest vult zijn verhaal aan. Ze zoomt in op de organisatie van Jazzcircuit, een reeks van concerten, workshops en jamsessies georganiseerd in de zeven BIE-gemeentes en laat je kennismaken met de werking en mogelijkheden van een intergemeentelijk samenwerkingsverband.

Joachim Decoutere van CC Het Spoor in Harelbeke schets tot slot de (boven)lokale samenwerking i.f.v. Spinrag 2.0, een nomadische werkplaats voor kinderkunsten in Zuid-West-Vlaanderen. Hij focust op de rol van brugfiguren: vormingswerkers van Argos vzw en theaterdocenten van Larf!. Samen laten ze kinderen uit kwetsbare gezinnen cultuur beleven via een theatertraject.

Daarna gaan we uitwisselen rond volgende vragen:

  • Waarom is het relevant om over je eigen gemeentegrenzen te kijken?

  • Welke aanpak zou werken voor jouw organisatie?

  • Welke drempels ervaar je om op deze manier te werken? En hoe kan je deze omzeilen/wegwerken?

  • Wat heb je eventueel al geprobeerd, wat werkte, wat niet?

praktisch

  • Donderdag 10/11
  • Start om 10u00, einde voorzien rond 12u30
  • Deelname is gratis
  • Benodigdheden: computer met camera en microfoon
  • Voor deze sessie maken we gebruik van Zoom. Na wat research is dit voor ons en de deelnemers de meest gebruiksvriendelijke tool, met de mogelijkheden om een kwalitatieve interactieve ervaring mogelijk te maken. Uiteraard nemen we de noodzakelijke maatregelen om de veiligheid en privacy van de deelnemers tijdens de online sessies te garanderen. Heb je hier vragen over? Neem dan contact met Liesbeth. Enkel ingeschreven deelnemers ontvangen de deelnamelink.