Willen jullie in de toekomst meer inzetten op jullie muziekprogrammatie? Zoek je daarvoor nog wat inspiratie, toffe samenwerkingen en uitwisseling met collega's? Zet dan alvast 15 februari van 13u30-16u in je agenda.

Op 15 febuari lanceren we samen met VI.BE het cult!-circuit op een allereerste fysieke meeting. We zullen het hebben over communicatie van concerten in cultuurhuizen, de kansen van het cult!-circuit en voorzien ook extra tijd en ruimte om elkaars praktijken te leren kennen. Iedereen die binnen het netwerk van cult! aan hedendaagse muziekprogrammatie doet, is welkom. Afspraak in de Grote Post (Oostende)!

De dag is specifiek gericht op muziekprogrammatoren en communicatiemedewerkers.

Programma:

  • 13u30 - 14u: ontvangst
  • 14u - 14u15: presentatie cult!-circuit
  • 14u15 - 14u25: belichting lokale praktijk
  • 14u25 - 14u45: uitwisseling: hoe pakken jullie de muziekprogrammatie volgend seizoen aan?
  • 14u45 - 15u15: communicatietalk
  • 15u15 - 16u: toekomstige thema's van het cult!-circuit + uitwisseling