Op vrijdag 20 mei organiseren we een collegagroep jeugd gekoppeld aan een inhoudelijke ontmoeting met de jeugdgezelschappen.

DEEL 1 - collegagroep jeugd

Op de agenda
09u45 inloop met koffie en een koekske
10u00 luik informatie

  1. Nieuws vanuit cult!
  2. Feedback vorming / verdieping jeugdprogrammator
  3. De structurele ronde: hoe waren de adviezen voor de jeugdgezelschappen en hoe reageren wij als collegagroep daarop?
  4. Inspirerende projecten volgend (school) jaar

10u45 prospectiebesprekingen!
11u30 einde collegagroep jeugd + informele babbel onder programmatoren

DEEL 2 - informele ontmoeting programmatoren en gezelschappen

We voorzien een ruim middagblok om elkaar te ontmoeten en bij te praten. 
Van 12u tot 13u30 is iedereen welkom voor een broodjeslunch. Dé gelegenheid om elkaar informeel te leren kennen of weer te zien. Voor de lunch vragen we een kleine bijdrage van € 10 (cash te betalen bij aankomst).

DEEL 3 - inhoudelijke uitwisseling met de jeugdgezelschappen - 13u30 tot 15u30

Dit overleg is een initiatief van de Werkgroep Podium Jong Publiek en de Collegagroep Jeugd.
Tijdens een namiddag gaan we reflecteren over hoe we, elk vanuit onze positie, ons publiek kunnen bereiken en elkaar hierbij versterken.  
 
We starten met een kort plenair gedeelte met o.a. een voorstelling van de Werkgroep Podium Jong Publiek en de praktische toelichting van de namiddag. Hierna gaan we in kleine groepjes in gesprek over een aantal uitdagingen en hopen zo meer zicht te krijgen op elkaars manier van werken en hoe we (nog) beter kunnen samenwerken.
 
De thema’s die we willen bepreken zijn:

  • Schoolvoorstellingen: velen signaleren dat ze meer dan ooit de indruk hebben dat leerkrachten en/of leerlingen vervreemd zijn van de omgang met kunst en cultuur en en al helemaal de theatercodes niet (meer) kennen. Het is ook niet altijd duidelijk vanuit welke motivatie leerkrachten kiezen (of niet kiezen) om naar een voorstelling te komen. Welke acties kunnen we ondernemen?
  • Balans vraag- aanbod: programmatoren kampen wel eens met een onevenwicht in het aanbod. Sommige seizoenen is er veel voor een bepaalde leeftijd en amper iets voor een andere leeftijd. Het ene jaar veel dans, het andere jaar geen. Soms lijken alle voorstellingen in dezelfde periode te spelen. Is een systeem van afstemming denkbaar, wenselijk of haalbaar?
  • Diversiteit (of spreken we misschien beter over ‘hybriditeit’): hoe omgaan met een superdivers publiek (afkomst, religie, geaardheid, sociaal-economische klasse, …)? Wij (gezelschappen, programmatoren en publiek) kijken/denken vanuit verschillende referentiekaders. Zijn deze voor iedereen voldoende duidelijk? Hoe zorgen we ervoor dat het publiek zich herkent in een voorstelling en welke handvaten reiken we hen aan zodat ze open staan voor nieuwe verhalen en denkbeelden?
  • Leesbaarheid: waarom lukt het bij sommige voorstellingen zo moeilijk om een publiek te vinden? Ligt het aan de promotekst? Liggen sommige thema’s te gevoelig? Hoe concreet kan je een voorstelling verkopen als ze nog helemaal moet gemaakt worden? Hoe bouw je als programmator/ gezelschap vertrouwen op dat het publiek risico’s neemt?
     

Om 15u30 sluiten we af met een drankje. 

Graag snel jouw input voor de keuze van de prospecties!

Een overleg met opnieuw prospectiebesprekingen! Vul ter voorbereiding de prospectielijst in. We willen je vragen vooral voorstellingen toe te voegen die in première gingen in 2022. De lijst vind je voortaan enkel op de Google Drive (de link hiervan ontving je via de uitnodiging). Je noteert nu ook je naam voor de voorstellingen die je besproken wilt zien, zodat wij de juiste selectie kunnen maken ter voorbereiding.

We bespreken voorstellingen voor kleuter, lager en secundair. We contacteren per voorstelling één collega die de bespreking inleidt aan de hand van een leidraad.